Anesteziologické informace před operací

Před operačním výkonem za Vámi přijde lékař anesteziolog, který Vás informuje o druhu anestezie, která Vám bude podána, popř. vám nabídne možnosti podání anestezií různých druhů. Též se Vás zeptá na základní údaje, např. trpíte-li nějakou alergií, zda Vám již někdy byla anestezie podána a jak jste ji snášeli, či jaké berete léky. Lékař Vám také odpoví na Vaše otázky spojené s anestezií a dá Vám podepsat souhlas s vybraným druhem anestezie.

Pojmy, se kterými se můžete setkat při operaci v anestezii:

Premedikace:

Je farmakologická příprava pacienta na anestezii a operační výkon. Cílem premedikace je pacienta zklidnit a zbavit  ho přirozeného strachu. Po podání premedikace před výkonem již nesmíte chodit, ani vstávat z lůžka.

Celková anestezie:
Je uvedení do umělého spánku a odstranění vnímání bolesti. Umožňuje operatérovi klidné provedení operačního výkonu.
Příprava k celkové anestezii Vám bude objasněna anesteziologem před výkonem. V den před plánovaným výkonem již jezte jen lehce stravitelnou stravu, nekuřte ani nepijte alkohol. V den operace již nesmíte jíst ani pít!
Možná rizika: malé komplikace jako jsou např. alergické reakce na podaná anestetika projevující se např. vyrážkou, svěděním, zčervenáním, pocitem nedostatku vzduchu, apod. mohou být častější. Také se mohou někdy vyskytnout: krevní výron po zavedení žilní kanyly, poškození kůže dezinfekcí u citlivých jedinců či drobné poranění rtů, jazyka a dutiny nosní.
V pooperačním období se pak mohou někdy po určitou dobu vyskytovat bolesti v krku a ve svalech.

Velké komplikace jsou zcela ojedinělé. Patří mezi ně např. těžké alergické reakce, vdechnutí žaludečního obsahu, poruchy srdeční činnosti a krevního oběhu. I tyto komplikace ale dokáže anesteziolog ihned s pomocí nejmodernější monitorovací (sledovací) techniky rozpoznat, léčit a bezpečně Vás převést přes celý operační výkon.

 

Svodná anestezie:

Podstatou je znecitlivění pouze té části těla, nebo končetiny, kde má být provedena operace. Podané anestetikum pronikne do nervových vláken a na dobu nutnou k výkonu znecitliví požadovanou oblast.

 

Analgosedace:
Spočívá v podání léků tišících bolest, léků uklidňujících, a někdy i v kombinaci s vdechováním anesteziologických plynů.

Analgosedace se používá např. při ambulantních vyšetřeních tlustého střeva (kolonoskopii).