Koncept bazální stimulace

Bazální stimulace je určena převážně pro pacienty v bezvědomí, ale využít lze i u klientů neklidných a dezorientovaných.

K dorozumívání využíváme nejen slov, ale i kvalitního doteku, vibrací, obrázků, sluchových nahrávek, oblíbených potravin a podobně.

Prvky bazální stimulace:

Somatická stimulace-umožňuje klientovi vnímat vlastní tělo. Do této stimulace zařazujeme masáže těla, doteky, polohování, dýchání, částečné nebo celkové koupele nebo zábaly. Základem této stimulace je tedy dotek. Měl by být klidný, pevný, zřetelný, ale určitě přiměřený. Vhodná místa pro stimulaci jsou ramena, paže nebo ruce.Nevyhovující jsou doteky krátkodobé, rušivé, nekvalitní a uspěchané.

Vestibulární stimulace- se zaměřuje na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny polohy. Jde o rotační, lineární a statické polohy hlavy. V ošetřovatelské péči se doporučuje provádět změny polohy těla pomocí změny pozice celého lůžka. Můžeme do ní též zařadit polohování do sedu.

Vibrační stimulace-umožňuje vnímání vibrací a chvění při mluveném slovu, ale také zpíváním, dupáním a klepáním. Jejím smyslem je posílit stabilitu pacienta a jeho uvědomění si sám sebe. Vibracemi je možné také ovlivnit dýchání ve smyslu prohloubení nebo rytmizace dechu.

Auditivní stimulace-je nástrojem pro poslech různých oblíbených nebo známých zvuků. Jedná se o poslech televize či filmu, hudby a jiných různých zvuků.

Orální stimulace- zkoumá a stimuluje rty a receptory chuti. Využívá se oblíbených tekutin, kterými se vytírá dutina ústní, nebo potírají rty. Také se využívají kousky oblíbené potravy zabalené do gázy, nebo mixovaná strava podávaná po lžičkách. Nesmíme zapomenout dbát na hygienu ústní a ošetřování rtů různými druhy balzámů.

Taktilně-haptická stimulace-je zaměřena na používání známých a oblíbených předmětů. V rámci ošetřovatelské péče do ní zahrnujeme kelímek, kartáček na zuby, žínku, mýdlo, hračky nebo jiné předměty. Necháváme tyto věci vkládat do rukou nemocného.

 

Desatero bazální stimulace

  1. Přivítejte a rozlučte s klientem pokud možno vždy stejnými slovy.
  2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek).
  3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle.
  4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem.
  5. Dbejte, aby tón Vašeho hlasu, Vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu Vašich slov.
  6. Při rozhovoru s klientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý (anamnéze).
  7. Nepoužívejte v řeči zdrobněliny.
  8. Nehovořte s více osobami najednou.
  9. Při komunikaci s klientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí.
  10. Umožněte klientovi reagovat na Vaše slova.