ARO - anestezie

V anesteziologické ambulanci lékaři provádějí vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony. Na základě provedených vyšetření zhodnotí rizika zdravotního stavu pacienta a zvolí vhodný druh anestezie s cílem co nejvíce snížit riziko komplikací.

Anesteziologická část zabezpečuje všechny druhy znecitlivění pacienta /celkové i místní/ pro operační výkony na chirurgických sálech, krátkodobá znecitlivění na chirurgické ambulanci, analgosedace na pracovišti gastroenterologie, anesteziologický dohled na CT pracovišti. Součástí operačních sálů je pooperační /dospávací/ pokoj, kde je kromě monitorace základních životních funkcí zajištěna pooperační analgezie (v případě obtížného zajištění dýchacích cest disponuje intubačním fibroskopem, intubační laryngeální maskou a videolaryngoskopem). Anestezie je podávána celkovými, svodnými i regionálními technikami.

Další součástí ARO - anestezie je ambulance pro léčbu bolesti, vedená primářem MUDr. Štěpánem Bejvančickým.

Vedoucí lékař:

MUDr. Josef Rosenberg

Staniční sestra:

Bc.Jana Grézlová, DiS.

Telefonní spojení:  377 401 378, 377401660

Anesteziologická ambulance

PO - PÁ:  od 7,00 - 10,00 hod. -  v přízemí chirurgického pavilonu č. 59

tel. 377 401 301

 

Ambulance pro léčbu bolesti:

ST + PÁ: od 10,00 - 15,00 hod. - v přízemí chirurgického pavilonu č. 59

tel. 377 401 301, mobil: 702 234 144 (objednávky v ordinační době)