ARO – dlouhodobá intenzivní péče

Tento úsek oddělení zahájil provoz v dubnu 2010. Jde o nové moderní oddělení, personálně a technicky na velmi vysoké úrovni. Poskytujeme péči pacientům, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, ale neobnovila se jim jedna či více životních funkcí. Mezi hlavní příjmové diagnosy patří respirační selhání v rámci plicního onemocnění – CHOPN /chronická obstrukční plicní nemoc/, choroby nervosvalové soustavy, stavy po traumatech s poruchou vědomí, po cévní mozkové příhodě, srdeční zástavě. 

 Na 10 lůžkách probíhá  intenzivní komplexní léčba s výraznějším podílem ošetřovatelské péče s důrazem na výživu a rehabilitaci  s uplatněním koncepce bazální stimulace. Pomocí této metody ovlivňujeme smyslové orgány, snažíme se aktivovat činnost mozku, podporovat vnímání a hybnost. Nedílnou součástí péče je i spolupráce s rodinou.

 

 

Tato stanice přijímá pacienty nejen z naší nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení a to po předchozí domluvě. Protože pacienti a jejich blízcí bývají i ze vzdálenějších částí našeho kraje, umožňujeme pobyt rodinných příslušníků v hostinském pokoji .Poplatek za ubytování je 250 Kč/ za osobu/noc, s možností stravování v jídelně Fakultní nemocnice.

 

 

Návštěvní hodiny: pondělí- neděle 14-17 hod.

K lůžku pacienta bude umožněn přístup třem osobám najednou. Ve výjimečných případech lze návštěvu domluvit  s lékařem na jinou hodinu. Má-li pacient stanoveného opatrovníka, který využívá možnosti nepřetržité návštěvy, je mu vyčleněn prostor, kde může pobývat, nebude-li přímo u lůžka /Hovorna/. Návštěvy mohou též využít ubytovací zařízení /Hostinský pokoj/, pobyt je zpoplatněn dle ceníku FN a je součástí oddělení ARO-DIP.

Vedoucí lékař:

MUDr. Jolana Wimmerová

Staniční sestra:

Bc.Marcela Čedíková

Telefonní spojení: 377 401 720, lékařská pracovna:  377 401722