ARO – resuscitační lůžka

Na lůžkovou část ARO jsou přijímáni pacienti, u kterých dochází k selhávání základních životně důležitých funkcí /např. při srdečních a ventilačních (dechových) selháních, v bezvědomí, v šoku, po otravách…/. Vysoce erudovaný a zkušený personál zde poskytuje pacientům komplexní specializovanou zdravotní péči.

Nově rekonstruované oddělení je umístěno ve 2. patře chirurgického pavilonu. Tato stanice má 5 lůžek, která jsou rozmístěna ve 3 pokojích, z toho jeden pokoj slouží pro případ izolace při výskytu závažné infekce nemocného. Oddělení je vybaveno novou monitorovací technikou, přístroji pro umělou plicní ventilaci, dialyzačním přístrojem, defibrilátory, polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, infuzními pumpami a dalšími zdravotnickými prostředky, které souhrnně zajišťují kvalitu poskytované péče.

Oddělení disponuje vybavením k urgentní resuscitaci, kterou resuscitační tým zajišťuje v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Příjem pacientů probíhá nepřetržitě a ročně je zde hospitalizováno na 150 pacientů.

Návštěvy: pondělí- pátek 15-17 h, sobota, neděle a svátky 14-16 hod. Doba návštěvy je omezena na10 minut pro 2 osoby.

Vedoucí lékař oddělení:

MUDr. Jan Masák

Staniční sestra:

Bc. Eva Netrvalová

Telefonní spojení: 377 401 771, lékařská pracovna: 377 401 125